Logo

رتبه‌بندی‌ها

رتبه‌بندی دانشگاه بناب

رتبه ملی دانشگاه بناب در سال 1401 بر اساس رتبه بندی ISC
رتبه ملی دانشگاه بناب در سال 1401 بر اساس رتبه بندی ISC2

رتبه جهانی دانشگاه بناب بر اساس رتبه بندی وبومتریکس
رتبه جهانی دانشگاه بناب بر اساس رتبه بندی وبومتریکس
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و یکم شهريور 1402
  • ساعت 14:39
  • توسط مدیر سایت معاونت پژوهش و فناوری