Logo

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

مهندس کاوه افتخاری
رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت
آدرس:
دانشکده علوم پایه / طبقه اول / اتاق 101
تلفن: 37745000-041 داخلی 1312
ایمیل: industry [at] ubonab.ac.ir
معرفی مرکز:
با توجه به تعريف مأموريت سه گانه آموزش، پژوهش و فناوري براي دانشگاههاي برتر كشور، اداره فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه با ساختار و اهداف جديد، فعاليت‌ها و نيروهاي خود را در راستاي توسعه فناوري و گسترش ارتباط با صنايع، مراكز اقتصادي، سازمانها و بخش كشاورزي سازماندهي كرده است.
 

 

اهداف
 • ارتقاء كمي و كيفي ارتباط دانشگاه با مراكز اقتصادي و صنايع در سطوح بين‌المللي، ملي و استاني قانونمند كردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراكز خارج از دانشگاه
 • فراهم شدن زمينه مشاركت اعضاي هيأت علمي و كارشناسان فعال و خبره
 • زمينه‌سازي گسترش توليد و توسعه فناوري در كشور و تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و فناوري دانشگاه
 • نظارت و كنترل پروژه قراردادهاي پژوهشي
 • همكاري با اساتيد و ساختارهاي پژوهشي در جذب طرحهاي پژوهشي از خارج از دانشگاه
 • ساماندهي و بهبود كيفيت دوره‌هاي كارآموزي
 • ارائه خدمات و پشتيباني پژوهش و فناوري
 • افزايش كمي و كيفي قراردادهاي پژوهشي از طريق ساختارهاي موجود نظير هسته‌ها، گروه‌ها و مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده‌ها و مشاركتهاي حقوقي در كليه زمينه‌هايي كه دانشگاه بناب در آنها مزيت بالقوه و بالفعل دارد
 • ویرایش شده
 • در چهارشنبه سیزدهم اسفند 1399
 • توسط A. Esmaeelzadeh