Logo

مرکز آموزش های آزاد و مجازی

مهندس رحیم اروج زاده
رئیس مرکز آموزش های آزاد و مجازی
آدرس:
دانشکده علوم پایه / طبقه اول / اتاق 101
تلفن: 37745000-041 داخلی 1314
ایمیل:

معرفی مرکز:


وظایف و اختیارات: 
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و دوم آبان 1397
  • توسط A. Esmaeelzadeh