Logo

مرکز فناوری اطلاعات

دکتر حجت امامی
مدیر مرکز فناوری اطلاعات
آدرس:
دانشکده علوم پایه / طبقه دوم / اتاق
تلفن: 37745000-041 داخلی 1331
ایمیل: itc [at] ubonab.ac.ir معرفی مرکز:
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه سیزدهم اسفند 1399
  • توسط A. Esmaeelzadeh