Logo

مرکز فناوری اطلاعات

مهندس حمید وجودی
مدیر مرکز فناوری اطلاعات
آدرس:
دانشکده علوم پایه / طبقه دوم / اتاق
تلفن: 37745000-041 داخلی 1331
ایمیل: معرفی مرکز:
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه پنجم دي 1397
  • توسط A. Esmaeelzadeh