Logo

معاونین اسبق پژوهش و فناوری

DrHashemi دکتر میرسجاد هاشمی مطلق
دکترای تخصصی ریاضی کاربردی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
(از... تا ...)
DrGhafourian دکتر حسین غفوریان
دکترای فیزیک هسته ای از دانشگاه پیام نور
(از 4 تیر 1396 تا 13 آبان 1397)
DrMohtadi دکتر محمدعلی مهتدی بناب
دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه ساسکاچوان-عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
(از 15 آبان 1395 تا 3 تیر 1396)
DrHajibadali دکتر علی حاجی بدلی
دکترای ریاضی از دانشگاه تبریز-عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
(از 4 مرداد 1393 تا 15 آبان 1395)
DrPoorsamad دکتر جعفر پورصمد
دکترای فیزیک-اپتیک و لیزر از دانشگاه دولتی ایروان (ارمنستان)  -عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
(از 1 آبان 1390 تا 3 مرداد 1393)
DrHajibadali دکتر علی حاجی بدلی
دکترای ریاضی از دانشگاه تبریز-عضو هیأت علمی دانشگاه بناب
(از 26 شهریور 1387 تا 31 خرداد 1390)
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه سی ام آذر 1399
  • توسط A. Esmaeelzadeh