Logo

دانشگاه بناب

آخرین اخبار

دوره ایمنی در برابر حریق در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب برگزار گردید.

به منظور ارتقاء ایمنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بناب در برابر حریق و همچنین ارتقای توانایی‌های فردی افراد مرتبط با امور آزمایشگاه‌ها و کارگ ...
1398/05/04

ارتقاء دو نفر از اساتید دانشگاه بناب از استادیاری به دانشیاری

دکتر میرسجاد هاشمی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بناب از ارتقاء علمی دو نفر از اساتید دانشگاه به مرتبه‌ی دانشیاری خبر داد.
1398/05/04

بارگذاری لیست اسامی، تجهیزات و برنامه هفتگی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

لیست اسامی، تجهیزات و برنامه هفتگی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تمامی گروه‌ها در وب سایت دانشگاه بارگذاری گردید.
1398/02/28

  بولتن پژوهش و فناوری

  کسب جایزه "دکتر کاظمی آشتیانی" توسط عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد و مت ...

  دریافت رتبه ویژه کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه بناب در پنجمین دوسالانه کتاب ...

  فراخوان بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

  عضویت عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بناب در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد م ...

  انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه بناب بعنوان عضو کمیته علمی سومین کنفرانس بی ...

  مصاحبه عضو هیأت علمی دانشگاه بناب با رادیو جوان